Од семе до плод

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 и од 5-6 години

Од семе до плод - истражувачка активност

Цел - Да се поттикне љубопитност за откривање знаења за семиња, набљудување со лупа, потребни услови сонце, вода и земја.

Поттикнување способност за пластично обликување на велигденски колачиња.