Велигденско зајче

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 и од 5-6 години

Велигденско зајче

Цел - да се запознаат децата со претстојниот празник,значењето и традиција за Велигден. Поттикнување на фината моторика со креативна изработка.