Ден на планетата Земја

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

22 Април денот на планетата Земја

Цел - Да се поттикне способност да препознаат активности за примена на правила на еколошка култура и прифаќање на екологијата како дел од современиот начин на живеење, поттикнување на еколошка свест.