Бојадисување на велигденски јајца

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Традицијата продолжува, бојадисување на велигденски јајца

Цел - Поттикнување позитивни емоции и чувство на припадност кон нашиот народ, запознавање за обичаи и традиција,како и способност за комбинирање бои.