Иде, иде велигден

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 3-6 години

Иде, иде велигден

Цел: да се подржува детето на свој креативен и начин да придонесува за радисен интересен живот во групата.