Боите на Велигденското јајце

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Боите на Велигденското јајце

Цел - Развивање интерес кај децата за претстојниот празник Велигден, запознавање со традицијата, поттикнување креативност.