Необичното јајце

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 и 5-6 години

Необичното јајце

Цел - Запознаваме со традицијата и културата по повод празникот Велигден. Поттикнување креативност, развој на фината моротика на прстите.