Мешање на бои природни и секундарни

Објект Лавче

Воспитна група од 2-4 години и од 4-6 години

"Мешање на бои природни и секундарни" - ликовна игра

Цел - Да се поттикне детето да прави избор на природни и секундарни бои користејќи ликовен материјал, да слика користејќи ги боите со мешање за да добие слика шарено зајче, да ги именува боите и да препознава кои бои се добиени преку мешање на истите.