Правила на однесување на улица

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 и од 5-6 години

Правила на однесување на улица

Цел - Да се поттикне интерес за стекнување нови сознанија за правилно однесување на улица, запознавање со боите на семафорот.

Поттикнување на прецизност, истрајност и упорност при игрите.