Нижење по боја

Објект Лавче

Воспитна група од 4-6 години

"Нижење по боја"

Цел - Да се поттикнува кон разни видови креативност.