Лара - жолтата бубамара

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

"Лара - жолтата бубамара"

проект - "Размислувај еднакво"

Цел - Да се поттикне силно чувство на идентитет, развивање и разбирање на различностите, негување на самодоверба и самопочит.