Боите на цвеќињата

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Боите на цвеќињата

Цел: Да се поттикне интересот на детето кон цртањето, и користење на различни ликовни материјали, четки и темперна боја.