Движи се за здравје

Децата од ЈУДГ “Буба Мара” заедно со деца од многу други градинки и оваа година учествуваа на манифестацијата “Движи се за здравје” организирана од одделот за спорт и рекреација при Детскиот културен центар “Карпош”. Манифестацијата се одржа во градскиот парк во Скопје. Истата е од забавно-рекреативен карактер и вклучува вежби за подобрување на моторичкиот развој кај децата од предучилишна возраст.