Ден на Сонцето

Објект Сонце свети за денот на Сонцето

Воспитни групи од 3-6 години

Сонцето не знае кој е добар,а кој лош. Тоа свети без да знае кого ќе го стопли. Биди како сонцето. - Јапонска мудрост