Благодарност

ЈУДГ Буба Мара изразува голема благодарност до организаторот на проектот „Ретко е да си редок“, Гордана Лолеска

Различностите не поврзуваат и ја надополнуваат нишката на животот која станува цврста и нераскинлива.