Како да ја поминеме улицата

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Како да ја поминеме улицата

Цел - Да се развива способноста внимателно да ја поминува улицата и да се поттикне интерес за стекнување нови сознанија за правилно однесување.