Погоди го сообраќајниот знак

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Погоди го сообраќајниот знак

Цел - Да се развива способност за препознавање на основните сообраќајни знаци.