Ракета 2

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Ракета - ликовна игра

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: