Мешање бои

Објект Лавче

Воспитна група од 2-4 години

Мешање бои

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: