Најди ја почетната буква на предметот

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

"Најди ја почетната буква на предметот"

Цел: да се развива детската перцепција,јакнење на самодовербата и развој на чувство на радост и задоволство од успешно извршената работа.