И водата може да се обои

Објект Лавче

Воспитна група од 2-4 години

"И водата може да се обои"

Цел - Да се поттикнува самостојноста во истражувањето, разликувањето и именувањето на одредени бои.