Музичка екологија - Објект Буба Мара

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Музичко театарска претстава "Музичка екологија"

Цел - Да го збогатат децата емотивното искуство, преку ликовно изразување на претставите.