Лакалут - Објект Буба Мара 5-6

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

"Лакалут" - театарска претстава

Цел - Да се поттикне способност за разбирање на театарска претстава, позитивни емоции и способност за ликовно изразување на претставите.