Лакалут - Објект Буба Мара 4-5

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Театарска претстава „Лакалут"

Цел - Поттикнување на децата за грижа за оралното здравје.