Штркот бара боја 2

Објект Лавче

"Штркот бара боја"

Цел - Да се проширува разбирањето на различни социјални улоги и односи.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: