Светски ден за заштита на климата

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Одбележување на светскиот ден за заштита на климата

Цел - Да се поттикнува развојот на свесноста за сопствената улога во подржката на опстанокот на природата, како да ги заштитиме човековите животи од природните непогоди поврзани со времето, климата и водата за зачувување на животната средина.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: