Поларни Мечиња и санта Мраз

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 3-4 години

Поларни Мечиња и санта Мраз

Цел - да се поттикнат сознанијата за основните фактори и услови за опстојување и развој на живиот свет.