Од каде доаѓа дождот

Објект: Пчелка 2

Од каде доаѓа дождот - истражувачка игра

Светски ден на климата

Цел: Да се поттикнува потребата за користење на истражувањето како форма на учење и да се запознае со метеоролошките појави и атмосферските прилики од непосредната средина