Засади цвеќе

Објект Пчелка 2

Виспитна група од 5-6 години

Засади цвеќе по повод Светскиот ден на Климатските промени

Цел - Да се потикнува на чување на природата исадење на млади дрвца и цвеќиња.