Ден на семејството

Објект Сонце

Воспитни групи од 2-4 години

Одбележување на Денот на семејството преку ликовна игра

Цел - Да се почитува и негува љубовта кон семејството.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: