Игри без граници

Објект Пчелка 2

Воспитни групи од 4-6 години

Игри без граници - натпреварувачка игра

Одбележување на роденденот на нашата градинка

Цел: Да се развива координацијата и контролата на движењата при одење и трчање и да се поттикне да учествува во движечки активности со препреки.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: