Пееме и се радуваме

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Пееме и се радуваме

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: