Санација на дворот на објект “Сонце”

ЈУДГ “Буба Мара” упатува благодарност до општина Аеродром за донацијата на бекатон плочки и санација на дворот на објект “Сонце”.