Одбележување на 28 години од постоењето

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Одбележување на "15 Мај " - патрон на ЈУДГ "Буба Мара" и

„Меѓународен ден на Семејството“

Одбележување на 28 години од постоењето на градинката "Буба Мара " од општината Аеродром. Со посветена работа од страна на директорката,стручниот тим и воспитно загрижувачкиот кадар и секојдневно вложување во децата кои покажуваат евидентни резултати, децата се наша иднина.