Брод - воден сообраќај

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Брод - воден сообраќај

Цел - Да се прошири знаењето за водниот сообраќај, пристаниште, бродоградилиште.

Поттикнување на истрајност и прецизност, и способност за прераскажување на литературна творба, креативно изразување преку цртеж и развој на логичкото мислење кај децата.