Мешање на боите

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Мешање на боите - ликовна игра

Цел - Да се поттикне интересот за користење различни ликовни материјали, создавање шари од различни бои, мешање на боите и добивање нијанси и нови бои.