Кој е побрз

Објект: Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Кој е побрз - натпреварувачка игра

Цел: Да се развива способноста за контрола на рамнотежата при сложени локомоторни активности.