Фарма

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 3-4 години

Фарма

Цел: Да се поттикнува кај детето знаења и способности за препознавање и класификација на животните според местото на живеење, според родот и карактеристиките .