Летачка чинија со вонземјанин

Објект Пчелка 1

Виспитна група од 5-6 години

Летачка чинија со вонземјанин

Цел - Да се поттикне детската фантазија и креативност.