Волшебната библиотека

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Волшебната библиотека

Цел: Да се развива соособноста за користење книга и сликовница.