Мешање на боите 1

Објект Лавче

Воспитна група од 2-4 години

"Мешање на боите"

Цел - Да се поттикнува самостојност кај детето при изведување на едноставни истражувачки активности.