Класифицирај ги играчките

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 2-3 години

Класифицирај ги играчките по боја, големина форма - математичка игра

Цел - Да се поттикне способноста кај детето, за споредување и класификација, според боја форма и големина.