Конструктивна игра

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Конструктивна игра

Цел - Поттикнување на фината моторика кај децата.