Цртање на асфалт

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Цртање на асфалт

Одбележување на денот на македонските просветители Кирил и Методиј.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: