Семинар по физичко и здравствено образование

Овој семинар беше одржан за да се поттикне здравиот начин на живот преку организирана настава кај децата од претшколска и школска возраст.

Проф. Ѓорѓи Спасов го водеше семинарот зборувајќи за придобивките од телесното вежбање.

Се ова беше поткрепено со краток филм за тоа како треба да изгледа еден час по физичко, како и литература со чија помош може да се подобри физичкото образование.

На семинарот присуствуваа педагози, психолози, професори по физичко образование и директори на градинки и основни училишта.