Освоена втора награда

ЈУДГ Буба Мара објект Сонце

Воспитна група од 5-6години под менторство на воспитувач Анита Дашиќ земаа учество на ВТОРИОТ ЛИКОВЕН КОНКУРС за наградата „МИНИ КРЕАТИВЦИ 2022" на тема: „КОРИЦАТА НА МОЈАТА СЛИКОВНИЦА“ што се организираше во чест на 2 АПРИЛ - светскиот ден на книгата за деца, а траеше до 28.03.2022 во организација на ЕДУКА МАК.

На конкурсот освоивме:

ВТОРА НАГРАДА која се состои од плакета за градинката, признание за воспитувачот и благодарници за децата (учесници) како и ПАКЕТ од 15 книги за деца и истите беа доделени на 27.05.2022 година на учесниците од градинката ЈУДГ „БУБА МАРА“ од СКОПЈЕ објект СОНЦЕ.

Исто така беше доделена и специјална награда што се состои од благодарница и пакет од 5 книги на Огнен Славковски - дете на 5 годишна возраст од градинката „БУБА МАРА-Сонце“, за самостојно изготвување на цела сликовница со текст и илустрации, со наслов „Коцки со броеви“.

Со овој проект се исполни ЦЕЛТА: Поттикнување на креативноста, детското творештво, естетските чувства и фантазијата кај децата, негување на чувствата за книгата - сликовницата, со задача да се открие детската индивидуалност, љубов и размислување за сликовницата.

Избраните ликовни творби на децата ги исполнуваат сите критериуми на детски цртеж. Илустрациите ја отсликуваат имагинацијата на детето за тоа како би изгледала корицата на една книга за деца – сликовница, а мотивите извираат природно и естетски сообразени со нивната возраст и нивните интереси.