Забрането пушење

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Забрането пушење - ликовна игра

Светски ден против пушењето

Цел: Да се запознае детето со штетните навики по здравјето