Светски ден против пушењето

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Светски ден против пушењето

Цел - Да се поттикне да ги препознава штетните и опасните навики по здравјето.