Меѓународен ден на детето - Објект Лавче

Објект Лавче

Воспитна група од 2-6 години

Меѓународен ден на детето