Завршна приредба 1

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Драги родители, погледнете ги нашите другарчиња верни првачиња

Завршна приредба

Да се поттикне љубов кон градинката, припадност кон групата, и желба и интерес за настап пред други негување на самодоверба и самопочит и позитивни емоции, чувство на задоволство.